• Avigilon, Канад - Дэлхийн топ хяналтын камерийн систем үйлдвэрлэгч
    Дэлгэрэнгүй

  • Инженерчлэл

  • Legrand- Гэрийн ухаалаг автоматжуулалт, тоноглол
    Дэлгэрэнгүй

  • Эрчим хүчний барилга угсралт
    Дэлгэрэнгүй

  • Харилцаа холбооны дэд бүтэц